Identification

Gelieve uw wachtwoord aan te passen? Geef het e-mailadres van uw account op en klik op “Wachtwoord vernieuwen?” U zal nadien een email ontvangen om het opnieuw in te stellen.

homePage
Please enter a valid email
Your email is not identical
Please enter 4 characters minimum
Your password is not identical
Please choose your civility
Please choose your civility
Please enter your lastname
Please enter your firstname
Please enter your date of birth
Please enter your address
Please enter your address
Please enter your address
Please enter your address
Please enter your address
Please enter your zip code
Please enter your zip city
Please enter your country
Please enter your phone number
Please enter your fax number
Please enter your mobile number
Please enter a comment

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) heb je de volgende rechten:

  • • Recht tot inzage van je persoonsgegevens
  • • Recht tot verbetering van je persoonsgegevens
  • • Recht tot wissen van je persoonsgegevens, tenzij door de wet verplicht

De toestemming van de verwerking is soms verplicht om de service / dienverlening te kunnen verlenen. Wanneer de verplichte toestemming ingetrokken wordt of niet aangeduid is, heeft dit tot gevolg dat de dienstverlening niet meer kan verstrekt worden. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens tenzij dit door de wetgeving verplicht is. Voor meer info, kan je je wenden tot het mailadres info@denegger.be. Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer of de gegevensbeschermingsautoriteit.